Τμηματα

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

Στο φροντιστήριο λειτουργούν τμήματα όλων των τάξεων του Γυμνασίου, του Ενιαίου Λυκείου και του ΕΠΑΛ. και όλων των κατευθύνσεων.

Τα τμήματα της Β΄ και Γ΄ Λυκείου είναι αυστηρώς ολιγομελή (4-6 άτομα), ενώ παρέχεται και η δυνατότητα σχηματισμού μικρότερων τμημάτων ή παροχής ιδιαιτέρων μαθημάτων – στο χώρο του φροντιστηρίου – από όλους τους καθηγητές μας.