Ελευθερια

Κορίτσια, μη καλοπιάνετε τον Κ. Ηρακλή. Εξάλλου το ξέρει πως είναι τέλειος.

Ελευθερια