Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. 2016 Β΄ φάση

Β΄ φάση των Επαναληπτικών Θεμάτων 2016 (Κυρίως φάση - Άνοιξη)
Τρίτη 05/04/2016 - Δοκιμαστική μετάδοση B΄ Φάσης (διαθέσιμη από τις 9 πμ)
Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών / Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Κυριακή 10/4
Γ΄ Λυκείου Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Α΄ Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Κυριακή 17/4
Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών Λατινικά Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών Χημεία Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής Α.Ε.Π.Π. Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Α΄ Λυκείου Άλγεβρα Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Γ.Π. Μαθηματικά Ι Εκφ. Απαντ.
Κυριακή 24/4
Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών Ιστορία Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών Φυσική Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής Α.Ο.Θ. Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών Φυσική Εκφ. Απαντ.
Α΄ Λυκείου Φυσική Εκφ. Απαντ.
Μ. Τετάρτη 27/4
Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών / Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου Γ.Π. Άλγεβρα Εκφ. Απαντ.
Α΄ Λυκείου Αρχαία Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Μάθημα Ειδικότητας Δίκτυα Υπολογιστών Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Μάθημα Ειδικότητας Στοιχεία Μηχανών Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Μάθημα Ειδικότητας Ηλεκτρικές Μηχανές Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Μάθημα Ειδικότητας Τεχνολογία Δικτύων & Υπολογιστών Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Μάθημα Ειδικότητας Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Μάθημα Ειδικότητας Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Μάθημα Ειδικότητας Μεταφορά Φορτίων Εκφ. Απαντ.
Τετάρτη 4/5
Επιλογής Γ.Π. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Εκφ. Απαντ.
Επιλογής Γ.Π. Ιστορία Εκφ. Απαντ.
Επιλογής Γ.Π. Βιολογία Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών Βιολογία Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών Χημεία Εκφ. Απαντ.
Α΄ Λυκείου Χημεία Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Προγραμματισμός Υπολογιστών Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνία Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Ψηφιακά Συστήματα Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Δενδροκομία Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Ναυσιπλοΐα Εκφ. Απαντ.

Οι επισκέψεις μας

Sunday the 24th.
Joomla templates free
Created by Techplace