Θέματα Ο.Ε.Φ.Ε. 2017 Β΄ φάση

 

Β΄ φάση των Επαναληπτικών Θεμάτων 2017 (Κυρίως φάση - Άνοιξη)
Σάββατο 01/04/2017
Γ΄ Λυκείου Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Α΄ Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Γ.Π. Νεοελληνική Γλώσσα Εκφ. Απαντ.
Σάββατο 08/04/2017
Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών Λατινικά Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών Χημεία Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής Α.Ε.Π.Π. Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Α΄ Λυκείου Άλγεβρα Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Γ.Π. Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Μ. Τετάρτη 12/04/2017
Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών Ιστορία Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών Φυσική Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής Α.Ο.Θ. Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών Φυσική Εκφ. Απαντ.
Α΄ Λυκείου Φυσική Εκφ. Απαντ.
Τετάρτη 19/04/2017
Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρχαία Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών / Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής Μαθηματικά Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου Γ.Π. Άλγεβρα Εκφ. Απαντ.
Α΄ Λυκείου Αρχαία Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Μάθημα Ειδικότητας Στοιχεία Μηχανών Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Μάθημα Ειδικότητας Ηλεκτρικές Μηχανές Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Μάθημα Ειδικότητας Δίκτυα Υπολογιστών Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Μάθημα Ειδικότητας Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Μάθημα Ειδικότητας Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Μάθημα Ειδικότητας Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ
Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Α΄ Μάθημα Ειδικότητας Ναυσιπλοΐα Εκφ. Απαντ.
Τετάρτη 4/5
Επιλογής Γ.Π. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Εκφ. Απαντ.
Επιλογής Γ.Π. Ιστορία Εκφ. Απαντ.
Επιλογής Γ.Π. Βιολογία Εκφ. Απαντ.
Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών Βιολογία Εκφ. Απαντ.
Β΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών Χημεία Εκφ. Απαντ.
Α΄ Λυκείου Χημεία Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας

Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Προγραμματισμός Υπολογιστών Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Ηλεκτροτεχνία Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Ψηφιακά Συστήματα Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Δενδροκομία Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών Εκφ. Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Μεταφορά Φορτίων Εκφ.  Απαντ.
ΕΠΑ.Λ. Β΄ Μάθημα Ειδικότητας Υγιεινή Εκφ. Απαντ.

Οι επισκέψεις μας

Saturday the 21st.
Joomla templates free
Created by Techplace