Τμηματα

Στο φροντιστήριο λειτουργούν τμήματα όλων των τάξεων του Γυμνασίου, του Ενιαίου Λυκείου και του ΕΠΑΛ. και όλων των κατευθύνσεων.

Τα τμήματα της Β΄ και Γ΄ Λυκείου είναι αυστηρώς ολιγομελή (4-6 άτομα), ενώ παρέχεται και η δυνατότητα σχηματισμού μικρότερων τμημάτων ή παροχής ιδιαιτέρων μαθημάτων – στο χώρο του φροντιστηρίου – από όλους τους καθηγητές μας.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.